LEVNĚJI LEDA S KALKULAČKOU

CVS VERZE ZA 1.250 KČ (bez DPH)

CVS @ CMS   I   CENÍK SROVNÁNÍ
 
NÁZEV SLUŽBY POPIS SLUŽBY CVS VERZE CENA (bez DPH) CMS inTOP CENA (bez DPH) CMS PROF. CENA (bez DPH)

Upgrade

Upgrade není nutné pořizovat každé vydání (u verzer CVS a CMS inTOP cca
1x za rok - u verze CMS Professional cca 3x do roka), postačí v případě uveřejnění
zakomponování nových modulů a vylepšení aplikace (jestliže jde o tzv. opravné
balíky, jsou vždy zcela zadarmo včetně instalace, pokud si ji zákazník vyžádá).

od 400,00 Kč
cena se odvíjí
podle nabídky

od 1.500,00 Kč
cena se odvíjí
podle nabídky
od 1.000,00 Kč
cena se odvíjí
podle nabídky

Instalace

Všechny instalace přijdou na 150,00 Kč bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
Instalace u verze TopShop Professional jsou instalace zadarmo, pokud není
uvedeno jinak v ceníku srovnání>150,00 Kč


150,00 Kč


0,00 Kč

Dokoupení modulů

Možnost dokoupení dalších funkcí do TopShopu. Cena se odvíjí od typu modulu.
Podrobné ceny modulů, můžete sledovat v ceníku srovnání>
Propojení systémů

Kromě modulů, je možné nakoupit celé aplikační rozhraní s vlastní administrací.
Ta je propojena s administrací TopShop a to tak, že je dostupná přímo pod
tlačítkem menu, jako další položka administrace hlavní (v základu jde o stejný
systém, jako při instalaci modulu. Cena se řídí nákupem Multilicence za systém,
propojení je v ceně. Nabídku celých aplikačních rozhraní a ceny odvíjející se od
typu nakoupené Multilicence TopShop, můžete sledovat v ceníku srovnání>

Nastavení
ojednávacího modulu
do designu stávajícího
Web-Site

Jestliže vlastníte desítky prosduktových webů a nechcete hradit vyšší náklady
za implementaci grafiky stávajících Web-Site, je možné vnořeným oknem
zobrazit pouze modul pro objednávku a její souhrnný výpočet. Takto můžete
velmi levnou cestou aktivovat desítky e-shopů, dokonce i na jedné doméně
(subdoméně), podle koncových složek. U CVS verze je nutné hradit za každé
nastavení objednávkového modulu, poplatek za instalaci. U verzí CMS je tato
funkce automatická, stránka se generuje přímo v administraci, to znamená, že
můžete takto ovládat desítky e-shopů z jedné administrace, jako jeden velký
e-shop, i když budou objednávkové moduly na desítkách různých domén. Tento
model lze aplikovat i u CVS verze, ale za poplatek nastavení rozhraní. Tato
funkce není u CVS verze standardně dostupná.  

+ poplatek
za instalaci
pokud není
nastaveno
rozhraní

300,00 Kč


300,00 Kč


300,00 Kč

Rozhraní pro CVS
Ovládejte více e-shopů
z jedné Administrace

Rozhraní, neboli aplikační modul je rozšířením, zakladní CVS verze (CMS
verze obsahuje standardně). Jde v základu o možnost přidávat podkategorie
administrace a takto ovládat prostřednictvím jedné Administrace, libovolný
počet e-shopů, ať již jsou instalovány na jedné, nebo více doménách.

(Zatím není tento systém pro CVS vytvořen - jde o sběr závazných objednávek
zákazníků. Minimum 50 objednávek - Výroba rozšíření je nákladným krokem)  

rozšíření

990,00 Kč

  

obsahuje

0,00 Kč

  

obsahuje

0,00 Kč

Rozcestník pro CVS

Do hlavní Administrace (vyberete jednu ze všech) je nainstalováno MENU
(rozcestník), které obsahuje položky všech administrací (e-shopů). Takto již
nemusíte přecházet do jiných administrací přes běžné URL a máte vše
v přehledném menu.
220,00 Kč
25,00 Kč ?

  

obsahuje


0,00 Kč

  

obsahuje


0,00 Kč

Design Administrace

Změna Loga (včetně přihlašovacího boxu), úprava všech odkazů na Vaše
stránky webu, úpravy barev podle stylu webu, vypnutí všech informačních
panelů TopShop a nastavení Vaší libovolné stránky do okna NOVINKY.
250,00 Kč


250,00 Kč


250,00 Kč

Design e-shopu
Základní styl

Nastavení barev, kompletace rámu pro grafiku, bez jiných úprav (implementace
widgets (automatická okna) - externí moduly (dle poplatků) - externí aplikace
(aplikace zobrazené přes vnořená okna).500,00 Kč


500,00 Kč


500,00 Kč

Design e-shopu
Implementace

Za každý objekt se vzdáleným zdrojem, libovolným standarden (systém externí
aplikace je umístěný na vzdáleném serveru).90,00 Kč


90,00 Kč


90,00 Kč

Design e-shopu
Grafika - Layout

Za vytvoření grafiky ve standardu Layout je účtován příplatek. (Grafika je
vytvořena do jednoho okna (PSD soubor) a po sléze nařezána pixelovým
pravítkem na přesná rozlišení <div>. Tento standard výroby grafiky je však
nákladný pro implementaci do jinak řešených rámů <div> a proto se v dnešní
době používá styl výroby grafiky přímého rozlišení do <div> s aktuálním PSD
pro každý soubor (jednodušší a rychlejší editace grafického základu).500,00 Kč

příplatek za
transdorm do
1 okna / PSD


500,00 Kč

příplatek za
transdorm do
1 okna / PSD


500,00 Kč

příplatek za
transdorm do
1 okna / PSD

Design e-shopu
Vytvoření grafiky

Cena se odvíjí podle náročnosti vytvoření grafického základu pro šablonu webu.

od 1.500,00 Kč

od 1.500,00 Kč
od 1.500,00 Kč

Design e-shopu
Pouze přenastavit
grafiku

Ponechání designu e-shopu ve standardu základní šablony s nastavením
pouze loga (bez výroby Headeru) a základních URL webu + nastavení textů
(podstránky horního menu).200,00 Kč


200,00 Kč


200,00 Kč

OnLine Technik

Poradenství je zcela zadarmo, avšak pokud žádáte informace pro rozšíření
aplikace, či modulů, je účtován poplatek v hodinové sazbě (vhodné pouze pokud
modul s takovou funkcí neexistuje, jinak se vyplatí zakoupit Multilicenci modulu)

250,00 Kč


250,00 Kč


250,00 Kč

Vývoj aplikace

Jestliže žádáte vývoj aplikace propojitelné s TopShop, nebo samostatně funkční
(extra přístup administrace), je tento úkon zpoplatněn hodinovaou sazbou.
400,00 Kč


400,00 Kč


400,00 Kč

Neoprávněná reklamace

Ostranění chyb v aplikaci TopShop, jestliže byly způsobeny na straně zákazníka
(instalace neplatného modulu, jiných aplikací na systému DigiTopiU, bez podpory
TSCMS-RD3, scriptů poškozujících syntax zdrojových kódů).

400,00 Kč


400,00 Kč


400,00 Kč

Oprávněná reklamace

Ostranění chyb v aplikaci TopShop, jestliže byly způsobeny na straně systému.
Distribuce prostřednictvím AutoEXE (samoinstalace), nebo instalace technikem.

0,00 Kč


0,00 Kč


0,00 Kč