Ochrana osobních údajů

OB. PODMÍNKY » Ochrana osobních údajů

Nemůžete chránit osobní údaje zákazníků tak, že je zpracocácáte manuálně. Proto vždy pište ve smyslu systémového zajištění asi takto:
Vámi poskytnuté osobní údaje nejsou dále šířeny třetím subjektům a to podle zákonného určení. Jsou zpracovány (uloženy) do systémové apluikace s přístupem jediné zodpovědné personální sosby, která stvrdila svou hmotnou odpovědnost. Údaje, jako adresa bydliště + jméno a příjmení, nebo kontaktní údaje, nejsou zákonem považovány za osobní údaje, ale přesto se zavazujeme, že je dále nebudeme šířit, což vychází z obchodní všeobecné etiky.