Nákupní řád

OB. PODMÍNKY » Nákupní řád

Podmínky prodeje - Informace o závazné objednávce, která je považována za kupní smlouvu. Ufeďte podle předpisu, všechny důležité položky obchodního řádu. To znamená, všechny nároky kupujícího, které vznikají s uzavřenou kupní smlouvou a tekatéž všechny nároky, které zanikají, pokud za určitých podnýnek, odstoupí od kupní smlouvy. Takto je nutné uvést i jaké závazky má společnost ke kupujícímu, respektive, které závazky odstoupením smlouvy zanikají a které jsou uplatněny (penále).