Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 
 
 

xHTML Banner
Design & System

____________________________

HTML Clissic - Banner & System N°
HTML Banner je částí aplikace, pod-
pořené grafikou daného subjektu. U
tohoto formátu je nemožné limitovat
sumu za výrobu, protože jednoduché
styly lze pořídit od 50 Kč přes náro-
čnější v náhledech s funkcí proměny
obrazu po najetí (Pop-Staff), nebo s
aplikačním prvkem jako je Audio, či
střídání (Random) interních objektů
od 100 Kč až po reflexní s Multi Play
plexem (Random-Root), kde se do-
stáváme k nasazení Video Playeru.
nebo dalších externích prvků, avšak
bez prpojení s aplikací Web-Site (bez
MySQL). Lze pořídit od 200 Kč.


xHTML Clissic - Banner & MySQL
Přímé propojení aplikace systému
Webu do daného rozlišení banneru
včetně grafického nastavení dle po-
žadavku uživatele, či podle designu
již nastavené aplikace. Takto lze na-
pojit i aplikace přímo ze serveru BTM
nebo z jiných externích zdrojů. Tato
nastavení lze pořídit od 750 Kč.


HTML jQuery - Banner & Animation
Lze libovolně spojit více různých apli-
cí do jedné animace. Zde hradíte su-
mu za propojení například Flashe s
aplikací Webu a nebo více JPG, či ji-
ných standardů do jedné animace.
Animovat do jednoho bloku lze libo-
volný počet jakýchkoliv souborů, ať
již jde o animace Flash, nebo PSD
grafiku statickou s výbavou Audio a
nebo přímé propojení aplikací, či vi-
deo Playeru v limitu grafiky Pluginu.
Tato nastavení lze pořídit od 90 Kč.
(Náhled výše - 2 Bannery v pohybu)


HTML Distribuce - HTML Code SRT
Nastavení HTML kódu pro zobrazení
Banneru je zdarma k zakázce, ačkoli
pokud jde o nastavení pro střídání -
Random - Více Bannerů, či nastave-
ní přesměrování na další podsekce
tvořené dle požadavku, je nutné u-
hradit běžný poplatek za technické
práce 250 Kč / Hod. Standardní dél-
ka technické práce i těchto úkonů
se ohybuje od 30 do 100 minut.


Použitelnost - Možnosti nasazení
Jakýkoliv standard HTML je distribu-
ován prostřednictvím jednoho krá-
tkého kódu a to i v případě spojení
více Bannerů do jednoho bloku. Ty-
to standardy v HTML prostředí lze
nasadit na libovolný Web-Site a po-
užít v Reklamních systémech, které
podporují klasické HTML kódy.

DALŠÍ BANNERY  I  PSD ZDROJ  I  >>  I  ZPĚT