Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Stylový - Jednoduchý - Poutavý
Design pro Web-Site

(Grafika systémové šablony WordPress)
.
Návrh loga + Styl + Technická nastavení
_______________________________________

Grafika pro HTML jednoduchý Web-Site podle ná-
hledu, bude dostupná již od 1.000 Kč (dle reálné
grafické práce). Pokud jde o nastavení a úpravy
Web-Šablon systémového prostředí, jako je na-
příklad WordPress, či CMS systémy, je nutné po-
čítat také se sumou za technické nastavení a na-
stavení grafiky v prostředí automatické aplikace.

Pokud se zaměříme přímo na náhled daného sty-
lu, pak nastavení pro WordPress přišlo na 1.500
Kč a celkové suma za celý design nepřesáhla su-
mu 2.500 Kč, ovšem při vícenásobné objednávce
ve stejném standardu specifické aplikace je cena
snižována o již přednastavené kanály úprav grafi-
ky. Zde již záleží zda jde o objednávku jednorázo-
vou, či opakovanou.

Cena za úpravu přímo představeného stylu, by se
potom pogybovala v částce od 1.000 do 1.500 Kč
za jednu úpravu šablony v limitech návrhu text lo-
ga s max 2 styly + úpravu headeru + spodní panel
+ jednoduchý styl okna pro obsah Web-Site.

Objednat je možné libovolný styl, uživatelé, kteří
mají obavy, že výsledek nebude podle jejich před-
stav, mohou vyžádat náhled Web-Šablon pro in-
spiraci. Šablonu buď nakoupit a nebo si nechat
přesný, či upravený styl vyrobit.

DALŠÍ  I  PSD ZDROJ  I  >>  I  ZPĚT