NÁHLED FINÁLNÍ KOLÁŽE
Koláž musí vyhlížet na první pohled jako standardní screen reklamní invaze. Pokud jde přímo o nabídkový panel eShopu, je nutné docílit i poutavosti, mnohdy na úkor celkového designu eShopu. Je totiž nutné na počátku určit jistou linii, která povede nabídku do limitu akční syntaxe a nebo bude zapadat do designu webu, tedy splývat. Tady se dostáváme na tenkou hranici mezi skutečnou funkčností nabídkového panelu a samotným vzhledem. Podstata je vždy v tom, že nabídkový panel musí vystupovat z designu webu, jednoduše rozrazit pohled uživatele, na jediný bod, čímž je samotná nabídka.

Dalším aspektem je skutečnost, že eShop (elektronický obchod) nemá svého prodavače jako kamenné obchody a zde musí naplnit prodej samotná nabídka.
CENA KOLÁŽE
Za 10 let provozu BTM existují stovky nejrůznějších stylů (šablon) pro tvorbu nabídkových oken pro eShopy. Vycházet lze z Retro paketů až po moderní styly, včetně 3D modulace, která je však podstatně nákladnější. Přesto náklady držíme vždy na uzdě, není podstatou jen předymenzovaný návrh, ale v limitech akční nabídky i cenová relace. Ta se neodvíjí od typu obsahu ... BTM je výrobcem grafiky, nezodpovídá za samotnou propagaci a umístění obsahu pokud tak není uvedeno ve smluvním závazku (erotika - porno - obsah vyjmutý zákonem), ale od samotné náročnosti. Koláž se téměž vždy skládá z návrhu (jednoduché návrhy podle šablon od 120 Kč za celek), výřezu (objekty je nutné ladit do verze bez pozadí) a samotné koláže. Výřezy jsou jako příprava děleny na Kategorie dle náročnosti (K1 - výřez odklikem na bílém pozadí bez nutného čištění hran do 15 Kč / Ks == K2 - výřez odklikem na bílém pozadí s nutností čištění hran do 35 Kč / Ks == K3 - výřez se zadáním pixelového rámu kolem hran objektu na max 5-ti barevném nečlenitém pozadí s nutností čištění hran objektu do 60 Kč / Ks == K4 - výřez s plným pixelovým rámem (max 100 b) bez nutností čištění hran objektu z podkladu (foto pozadí) do 90 Kč / Ks == K5 - výřez s pixelovým rámem (nad 100b), včetně přímého ladění hran objektu (Duferall Plaste) v absolutním čistém lipolu pro další použití na jakýkoliv barevný podklad pozadí do 120 Kč / Ks == K6 - výřez Macro objektů pro reklamní Billboardy s Fixed pixelovým rámem s hranou objektu na dokonalých 0.1 px do 500 Kč / Ks.

Vždy záleží na množství a zvoléném standardu kvality. Pokud se zaměříme přímo na danou výrobu nabídkových panelů byl zde použit max K3 výřez a včetně návrhu + 110 min výroby se celá zakázka nepřehoupla přes sumu 1.700 Kč, což určuje průměrnou cenu jednoho nabídkového panelu ve výši 240 Kč. Zde můžete sledovat že i profesionální výroba s výsledkem na úrovni, nemusí stát vysoké náklady, tak jak je tomu u konkurence, navíc zde je nabídnuto v celém balíku výroby zavedení Profi Licenčních SW na standardu Photoshop DRIVE. Takto se dostaneme na velmi nízké pořizovací náklady s rychlou výrobou, která nepřesahuje 3 hodiny včetně přípravy (výřezu) objektů.
VÝŘEZ Z FOTO - GRAFICKÉHO PODKLADU
Zákazník není v dodání podkladů nijak limitován, cena se odvíjí podle náročnosti. Samozřejmě pokud jsou s danou společností, kterou zákazník propaguje v prodeji, navázány ze strany BTM reklamní závazky (více než 2500 firem), jsou podklady bez nároků na účtování zákazníkovi vyžádány přímo ze zdroje (Loga - Reklamní grafika bez pozadí v křivkách nebo přímo v PSD) a tak dále sníženy náklady na výrobu. Z toho vyplývá, že zákjazník může sám zajistit co nejvíce grafických podkladů bez pozadí a snížit tak náklady na výrobu.


Limity grafické výroby neexistují a pokud to někdo tvrdí, není tím pravým zprostředkovatelem grafické výroby pro Vás. Je možné jít až za limity běžných požadavků a žádat polarizace (kresby) ze zdroje fotografií. Fotografie nízkého rozlišení maximalizovat až pro rozlišení Macro (BillBoardy), zde jde již o nákladnou texhnologii dokreslení pixelů. Jistě jste se setkali s fotografií, kterou jste chtěli použít pro koláž na svůj web a ono fotograf neměl všech pět pohromadě, což se projevilo jako seřízlá část hlavy postavy a nebo nohou. I tohle není problém pro systém Photoshop DRIVE s pixelovým QuantoRedirem. Načtení pixelů z části dostupné končetiny a namorfování do chybějícího prostoru je rychlé, pak už pouze vše záleží na grafikovi, který musí tyto pixely vzít do ruky a vytvořit z nich podobu končetiny, či hlavy atd ...

Výřez má mnoho podob. Jednoduchá eliminace šumu na hraně objektů záleží na kvalitě obrazu a také na tom, zda objekt nevrhá stíny. Pak je nutné přistoupit k manuálnímu čištění hran objektu, což je však rychlejší, tedy méně nákladné, než řez samotným pixelovým rámem.

PODKLADY PRO VÝŘEZ OBJEKTů
POSTUP VÝŘEZU
Každý zvolený objekt je možné vyjmout (vyříznout) z libovolného podkladu (včetně fotografického pozadí). Objekty s obsahem křivek (postavy) jsou vždy náročnější pro úpravu.

Fotografie lze dále upravovat tzv. překrytím. I zde v náhledu si můžete všimnout zasahujících log do objektu láhve. Tato loga se překrývají inteligentní gumou (dokreslení pixelů) což je náročnější zásah a z toho důvodu, pokud je dostupný jiný podklad, lze inkriminovanou oblast překrýt výsečí z jiného náhledu, kde je výseč dostupná. Takto docílíme jednoduše překrytí nechtěného podkladu na objektu, ovšem Profi Gr. zákrokem zůsrtane vždy vykreslení pixelů (rozhoduje rozpočet).
 
DALŠÍ  I  PSD ZDROJ  I  >>  I  ZPĚT