LihtBOX5 se stal jednou z nejjednodušších aplikací ve standardu jQuery a to i za předpokladu otevřených možností nastavení. Jednoduchost je v zázemí plné syntaxe do JS, což znamená, že nepotřebujete na jednotlivé stránky umístit žádné kořenové (zdrojové) kódy. Stránky jsou vybaveny pouze instalačním spojením a samotné fota jsou zobrazovány do Light oken prostřednictvím jednoduchého kódu (zobrazovač).

 • INFO PANEL


Hledáte nenáročný styl s okamžitě jednoduchou instalací náhledových oken do stránek WebSite? Technologie JSA dálkového spojení se zdrojem v JS je pak tou pravou pro Vás. Vložením téměř totožného kódu pro zobrazení standardních fotografií (obrázků) s odkazy, zobrazíte jakoukoliv grafiku v náhledech, které zastřou obsahu stránek.

NOVINKY
1. Odlehčení scriptu do podoby extraSyntax s možností volání příkazu na zdroj, nikoliv přes příkaz prohlížeče
2. Nový dokonale plynulý přechodový efekt Fancy Pants (trhání prolnutí generováno na 64 bit)
3. Zpětná kompatibilita pro všechny dostupné prohlížeče

 • DEMO STYL


SÓLO FOTOGRAFIE
1. Umístění fotografií po jedné ve shodné stránce. Fotografie se v náhledu zobrazí jako jedinečný objekt bez propojení dalších umístěných. To je zajištěno volbou ID (solo1 je libovolne nastavitelné ID - pouze odlišuje zobrazovace) ...
rel="lightbox[solo1]  rel="lightbox[solo2]  rel="lightbox[solo3]  rel="lightbox[solo4]
2. První fotografie nabízí v nastavení odkaz nejen na miniatuře, ale i popisku pod ní. Druhá fotografie má pod miniaturou popisek bez odkazu, třetí pak nenese ani popisek v miniatuře, ani v náhledu a čtvrtá je na místo popisku vybavena klasickým odkazem na web.Mobilní telefony

Mobilní telefony
.

WebSite ››


FOTOGALERIE
1. Umístění celých fotogalerií je opět velmi jednoduché. ID zůstává shodné a fotografie jsou tak na jedné stránce svázány do jednoho Pluginu (zobrazovače).
2. Fota lze umístit prostřednictvím jedné miniatury a nebo propojit shodným ID všechny miniatury do jedné Fotogalerie. Pokud chcete zobrazit například 50 fotografií v posunu za sebou na klik jedné miniatury, pak odstraníte z kódu vazbu zobrazovače pro miniaturu.
<img src="images/foto/3.jpg" width="130" height="76" alt="" border="0" />
3. Zobrazovač je zcela čistým stylem a zobrazuje pouze miniatury zasazené do libovolného designu stránky. Tak jak vidíte rámečky fotografií můžete styl nakopírovat včetně rámu z HTML kódu, avšak je vždy na Vás jak budete kombinovat nastavení fotografií.


Mobilní telefony - Design Wallpapers
Design Powered by Banner TopMobil
Mobilní telefony - Wallpapers   I   WebSite ››


4. Design fotogalerie je možné objednat prostřednictvím Provideringu BTM, včetně instalace a ladění stylu pro prohlížeče. Vytvoření nového stylu pro okna v náhledech je definováno jako vývoj, standardní styly již vyrobené, je možné odkoupit dle ceníku US Distributora v částce 50 USD (necelých 1.000 Kč).
 • INSTALACE


1. LihtBOX5 je vystavěn na zázemí Prototype Framework a Scriptaculous Effects Library. Tyto soubory jsou po zakoupení jednoho z nabízených typů plně aktivovány a připraveny k autoinstalaci. Při dalších úpravách je tento model v nastaveném pořadí zachovat, v opačném případě by aplikace nepracovala zprávně.
2. Soubor stylu CSS lightbox.css je možné nahradit Vaším stylem a nebo je podporováno i připojení dalších CSS ze vzdálených zdrojů.

<link rel="stylesheet" href="css/lightbox.css" type="text/css" media="screen" />
3. Změna tlačítek je možná prostřednictvím CSS, ovšem jde o grafické soubory a zde je vždy nutný zásah přímo do nověnavržených textů. Tlačítka posunu v pravo (DALŠÍ) upravíte v souboru images/nextlabel.gif - v levo (ZPĚT) upravíte v souboru images/prevlabel.gif. Tlačítko pro zavření okna (ZAVŘÍT X) upravíte vimages/closelabel.gif a libovolně stažený loading, či z vlastní výroby uložíte pod název souboru images/loading.gif.
4. Počítadlo fotografií v okně náhledu (foto 1 z 22) je možné upravit ve dvou popisech FOTO a Z. Můžete zadat libovolný text v souboru lightbox.js - řádek 51.
 • NASTAVENÍ


SÓLO FOTOGRAFIE
1. Hlavní řídící prvek je lightbox a není jej možné měnit. Určuje typ Pluginu ve svém přednastaveném limitu funkcí.

<a href="images/foto/1.jpg" rel="lightbox" title="popis">
<img src="images/foto/1.jpg" width="290" height="169" alt="" border="0" /></a>
Všimněte si rel="lightbox" je zde vypsán bez ID, protože tento kód (zobrazovač) je určen pro zobrazení jednotlivých všech fotografií na jedné stránce. Takto není definováno ID a proto i více fotografií umístěných na jedné stránce, se bude zobrazovat v okně náhledu jednotlivě bez návaznosti dalších.
Další podstatný prvek je nastavení miniatury. Všimněte si, zdroj fotografie je jeden. Díky výkonému Pixelovému zobrazovači budou na internetu miniatury publikovány ostré bez deformací.
Popis title= je zobrazen přímo v Náhledu okna, ale vypíše se i při najetí miniatury a proto se klasický alt= nepoužívá.

FOTOGALERIE
2. Pokud chcete umístit na stránku pouze jednu miniaturu, ale zobrazit v jednom kliku v posunu desítky fotografií, je nutné použít již zobrazený kód se zadáním ID rel="lightbox[galerie1]" + pouze zobrazovače pro další odkaz v posunu fotografií.
// Kód pro zobrazení jedné miniatury
		
<a href="images/foto/1.jpg" rel="lightbox[galerie1]" title="popis">
<img src="images/foto/1.jpg" width="290" height="169" alt="" border="0" /></a>

// Kód pro zobrazení dalších fotografií pouze v náhledu okna

<a href="images/foto/2.jpg" rel="lightbox[galerie1]" title="popis"></a>
<a href="images/foto/3.jpg" rel="lightbox[galerie1]" title="popis"></a>
<a href="images/foto/4.jpg" rel="lightbox[galerie1]" title="popis"></a>
Pokud chcete takto zobrazit více FotoGalerií na jedné stránce, stačí definovat dané ID. Libovolný text, kterým oddělíte dané fotogalerie - např.: rel="lightbox[galerie1]" / rel="lightbox[galerie2]"
Jestliže chcete zobrazit všechny miniatury na stránce, stačí zadávat pro každou fotografii první uvedený kód (zobrazení miniatury). V případě zadání stejného ID, se budou všechny miniatury zobrazené na stránce otevírat v náhledu okna a budou také počítadlem zahrnuty do jedné FotoGalerie.

FOTOGRAFIE + ODKAZ
3. K miniaturám je možné nastavit i popisek a nebo funkční odkaz pro otevření okna v náhledu.
// Kód pro zobrazení miniatury s odkazem
		
<a href="images/foto/5.jpg" rel="lightbox" title="popis" style="text-decoration: none">
<img src="images/foto/5.jpg" width="130" height="76" alt="" border="0" /><br />
          <font color="#AAAAAA">Mobilní telefony</font></a>

// Kód pro zobrazení miniatury s popiskem

<a href="images/foto/5.jpg" rel="lightbox" title="popis" style="text-decoration: none">
<img src="images/foto/5.jpg" width="130" height="76" alt="" border="0" /></a><br />
          <font color="#AAAAAA">Mobilní telefony</font>
ODKAZY
4. FotoGalerii a Fotografii ( ‹‹‹ KLIKNĚTE ) můžete zobrazit do náhledu i prostřednictvím odkazu zahrnutého v textu (například v článku). Opět pouze vložíte kód do dané pozice stránky, kde se má odkaz zobrazit.
<a href="images/foto/1.jpg" rel="lightbox" title="popis">Fotografii</a>
Odkazy je možné vkládat přímo do menu WebSite a tak navrhnout plnohodnotnou funkční Fotogalerii. Šablony pro návrh Profi FotoGalerie Vám poskytne k výběru Operátor. Můžete také navrhnout originální řešení pro ladění s designem Vašeho WebSite.
 • PODPORA


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY   I   ICQ 211609864   I   TEL 777205905

1.


2.
3.4.
5.
6.
Nefunguje mě script. Obrázek se otevře v nové stránce bez jakéhokoliv náhledu.
Chyba může být přímo v zobrazovači. Zkontrolujte kód zda jsou OK zadány ID a zda rel= je v platném formátu (obsah "lightbox[id]". Pokud je tento atribut (příkaz) nastaven v pořádku, může jít o špatně definované pořadí při instalaci JS / CSS. Zkontrolujte dle náhledu na zdrojové stránce index.html. Jestliže i zde je vše v pořádku, může jít o popření syntaxe způsobené jiným JavaScriptem na Vaší stránce. Zde doporučuji nastavit FotoGalerii na prázdnou stránku a pokud bude vše OK, potom bude nutné zjistit kód na své stránce, který se pře s lightboxem.

Stmavení stránky při otevření náhledu nepřekrývá celé rozlišení displeje.
Tento jev můžete pozorovet pouze v IE, které má v poslední době plný ranec chyb. Je to však způsobeno pouze v případě, že na stránce jako zde použijete odsazení obsahu (position left 100px). Tento nemilý aspekt zatím nelze řešit a proto doporučuji odsazení obsahu na stránce nepoužívat. Styl nastavte na { margin: 0; padding: 0; }

Z jakého důvodu neprobíhá načítání obrázku?

Podle Vašeho zápisu nebude zřejmě nastaven loading. Jestliže nemáte originální licenci, není zde možné nějak radit. U licenčních přednastavených stylů jsou tyto funkce plně dostupné.

Jak můžu nastavit do náhledu Flash a nebo Video?

Tak tohle možné není. Přestože se uvažuje o této alternativě pro zobrazení, funkce tohoto typu bude dostupná možná v 7. verzi. Proto pokud si přejete zobrazovat v náhledech jiné soubory než fotografie, bude nutné využít nákupu jiných Pluginů jako je prettyPhoto a nebo Overlay GeyBOX.

Můžu aplikaci použít pro komerční projekt?
Pokud jste nakoupil Trial Licenci, potom je to možné, ale bez zápisu do dataTRAX <trax=id>. Z toho vyplývá, jestliže jste zavázán firemní agendou, je nutné vždy nakupovat pro tyto účely plné SW Licence a nebo Lcence Administrační s možností OnLine Registru.

Je možné zadat odkazy přímo do okna v náhledu?
Ano, pokud kliknete zde na ODKAZ otevře se Vám okno v náhledu s popiskem a vloženým odkazem na WebSite. Je ale nutné v kódu dodržet pravidla atributů, poněvadž odkaz se definuje přímo do title=.
<a href="images/foto/1.jpg" rel="lightbox" 
title="Více informací na <a href="http://topmobil.name">Banner TopMobil</a>">ODKAZ</a>
 • CENÍK
TYP LICENCE CENA (CZK / EUR / USD) - bez DPH INFO - Fade Stream SlideShow
Trial License (tato verze) 1.000 CZK 39 EUR 59 USD Přednastavené verze s nast. CSS
Coople License (plná verze) 3.500 CZK 139 EUR 194 USD Všechny verze s plnou administrací
Software License (SW / PC) 7.500 CZK 299 EUR 414 USD Instalace SW - PC / SG Aktualizace