EFEKTY jQUERY CYCLE
ZÁKLADNÍ SPECIÁLNÍ
PROLNUTÍ SYNCHRO
BLIKNUTÍ SYNC-EDIT
POSUN-X TIMEOUT
POSUN-Y SPEED
POSUN-Z PAUSE
PŘEKRYTÍ RANDOM
ODKRYTÍ EASING
OPONA-X POSITION
OPONA-Y AUTO-CLICK
ZOOM-PRO CLICK
ZOOM-OUT SLIDER
ROZSAH-X SLIDER-IN
ROZSAH-Y PAGER
SCROLL-N AUTO-PAG
SCROLL-D AUTO - P+R
SCROLL-L IMG-NAME
SCROLL-P IMG-TEXT
OBLOUK AUTO-TEXT
SNÍMEK-X SHAKE
SNÍMEK-Y BACK-FALL
VHAZOVAČ CUSTOM
KVÁDR-N SELECTION
KVÁDR-D GALLERY
KVÁDR-L STOP
KVÁDR-P CONTROL
PŘETÍRAČ TXT-PLAY
ALL-EFFECT COMBO
INSTALACE - NASTAVENÍ
JS - JAVASCRIPT
CSS - STYLY
ZDOJOVÝ KÓD - CYCLE
KÓD MODULU - DIV
ODKAZY A RÁMY
CENÍK