Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 DALŠÍ INFO   I   AUTOMATIC FLASH   I   ZPĚT
 

001   Spuštění externí skladby po kliku na tlačítko
Tato technologie se používá hlavně u SWF animací na standardu MP3 Player. Skladba je v těchto režimech zcela zpracovatelnou položkou a to i za předpokladu, že je propojena externě z FTP. Skladbu (MP3) lze tedy pozastavit a opět spustit, také je zde možnost manuálního posunu skladby v animovaném objektu a nechybí ani nastavitelnost hladiny zvuku. Limit pro množství propojených skladeb neexistuje.
TXT technologie se používá u standardu MP3 Player hojně pro zajištění textového automatického pole, které informuje o právě přehrávané skladbě, ovšem není podmínkou. Název skladby se v jiných alternativách animace může po kliknutí a spuštění skladby jinak zbarvit, či uvést info přímo ve svém poli tlačítka atd.
Výše ceny za animace ve standardu MP3 Player se odvíjí od náročnosti provedení základní animace + propojených MP3 skladeb. Pokud bychom se zaměřili přímo na Flash MP3 Player v náhledu, potom cana za animaci nepřekročí 150 Kč. Ovšem nastavení textového pole - TXT Full, přijde na 60 Kč + 15 Kč za každé propojení na skladbu (MP3) - v tomto případě je to 32 skladeb. Základní propojení MP3 - Movie okno, přijde na 60 Kč, každé další propojení + 15 Kč - v tomto případě by se jednalo o 31 dalších propojení. Výroba 32 tlačítek včetně popisu cca 12 Kč za Kus v násobku tohoto případu 32. Cena za MP3 Player v náhledu: 1.600 Kč až 2.000 Kč. Nižší verze se však pohybují od 500 Kč.


 
Informační panel
   Základní soubor / Externí soub.
   SWF / 32x MP3
   Rozlišení    500x245
   Objem Dat    106 kB
   Popis animace
   Street Stream Animation MP3 s
   možností přepisu souborů MP3
   na FTP. MP3 Player využívá také
   technologie TXT, pro info o prá-
   vě přehrávané skladbě. Každou
   skladbu (MP3) lze v reálném re-
   žimu Play manuálně posunout +
   pozastavit (Pause / Stop) anebo
   nastavit hladinu zvuku.
Objednat:   ICQ Operátor